Predstavenie

seniorSeniori predstavujú dôležitú a stále narastajúcu časť našej Európskej spoločnosti, našej ekonomiky, našej kultúry a našich životov. Bez ohľadu na súčasný zložitý ekonomický kontext, z tohto faktu plynú rozmanité otázky, ako čo najlepšie zabezpečiť sociálne začlenenie týchto občanov nech môžu naplno využívať všetky svoje práva. Európska komisia sa s týmito problémami vyrovnáva rôznymi spôsobmi.

Vyhlásenie roku 2012 za „Európsky rok aktívneho starnutia“, naznačuje náš silný politický záväzok k presadzovaniu práv a k sociálnemu začleňovaniu starších obyvateľov Európy. Z právneho hľadiska sme svedkami dôležitého vývoja. V posledných rokoch došlo pred národnými orgánmi, ako aj pred Súdnym dvorom EÚ, k postupnému nárastu prípadov týkajúcich sa vekovej diskriminácie v zamestnaní. To dokazuje, že antidiskriminačné právne predpisy vydané EÚ, veľmi prispeli k zvýšeniu povedomia o diskriminácii na základe veku a právach seniorov. A bude tomu tak aj naďalej.

seniori

Ďalej je tu Charta základných práv EÚ, ktorá zakotvuje práva starších a stala sa orientačným bodom bežne používaným pri rozvoji politík EÚ. S narastajúcim záujmom verejnosti o Chartu vzniká potreba lepšie informovať ľudí o tom, kedy práva na základe Charty uplatňovať a ako ich presadiť v praxi.  Hoci mnoho seniorov sa teší dobrému zdraviu, starnutie občas prináša obmedzenia brániace starším občanom v prístupe k tovarom, službám, či samostatnému bývaniu. Zabezpečenie dostupnosti pre všetkých, je jednak otázkou základných práv, a tiež nevyhnutnosťou k čo možno najlepšiemu využitiu potenciálu našich seniorov v sociálnych a ekonomických podmienkach.

Na základe tejto logiky skúma Európska komisia možnosť vypracovať Európsky akt o prístupnosti, založený na stratégii „Dizajn pre všetkých“. Toto je len niekoľko príkladov, kde majú činnosti EÚ priamy vplyv na starších ľudí. Avšak k dosiahnutiu ich maximálnej účinnosti je nevyhnutné, aby naši občania aktívne prispievali k ich formovaniu.

Predslov Viviane Redingovej, viceprezidentky Európskej komisie,
Aktívni seniori pre Európu: Sprievodca EÚ
AGE Platform Europe

Logo_EU

Pracovné ponuky od Avon, pracujte aj vy ako AVON lady. Ďakujeme Európskej komisii, Európskemu parlamentu, Rade EÚ a členom AGE za fotografie použité v tejto publikácii. S podporou programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu (PROGRESS). Tento dokument odráža iba názor jeho autora. Európska komisia nie je zodpovedná za informácie obsiahnuté v tejto publikáci Byty na predaj Trnava – Pozrite na ponuku bytov na reality.sk. Nájdite si bývanie v Trnave, buy generic levitra online to manage erection problems. Zelená káva a zelené cestoviny shiratakiBakalárska práca

Akutálne články: Pozor na podvody! Bezpečná platba pri nákupe cez internet je nutnosť